Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
106年9月16日(六)踏出根管治療關鍵與致勝的第一步
.類別 : 本會公告
.建立日期 : 106/09/12
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案: 1060916(六)上午-踏出根管治療關鍵與致勝的第一步.jpeg   static_qr_code_without_logo.jpg  
 
 106916()上午「踏出根管治療關鍵與致勝的第一步」

歡迎報名!

Step 1. 由以此連結或QR code進入Google表單留下個人資訊

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkDAL_zH8fFg2OzhyaUxbgAwoCqSzxrgUH0Qjg29LxFS82Tg/viewform

Step 2.
匯款繳交報名費用,完成報名手續

 
 
 
湯尼大夫牙醫網